BELEID INZAKE COOKIES

Het gebruik van cookies voor deze site is alleen bedoeld voor technisch gebruik om uw bezoek te vergemakkelijken. Geen van uw gegevens wordt opgeslagen voor marketing- of noteringsdoeleinden. Alleen uw contactgegevens die u via het contact- of registratieformulier hebt doorgegeven, worden bewaard voor toekomstige contacten. In geen geval zullen zij het voorwerp uitmaken van een gratis of betaalde overmaking. U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen door deze eenvoudigweg aan te vragen via het onderstaande contactformulier. Wij behouden ons het recht voor om uw IP-adres aan de bevoegde autoriteit mee te delen in geval van een duidelijke overtreding van de Groothertogelijke wet. Deze site voldoet aan de Algemene Regulering voor de Bescherming van Europese Gegevens.